Mestertonska Stiftelsen

Sjukdomen Anorexia Nervosa beskrevs första gången i slutet av 1600-talet, fick sitt namn på 1880-talet men blev först på 1970-talet mer allmänt känd i Sverige. I slutet på -70-talet tillkom ännu en diagnos, Bulimia Nervosa.

Sjukvården stod alldeles främmande inför dessa patienter och det fanns nästan ingen hjälp att få. Madeleine Mesterton tog 1983 initiativet till en patientförening, Anorexia/Kontakt, vilken senare bytte namn till Anorexi/Bulimi-Kontakt. (Numera Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar.)

Denna blev för många föräldrar och drabbade en livlina men i långa loppet otillräcklig.

I Stockholm fanns på Danderyd en barnavdelning för psykosomatiska patienter, där man också tog emot anorexipatienter, och på Södersjukhuset en öppenvårdsmottagning för denna sektors bulimiska patienter. För övrigt fanns ett par psykiatriker, som i mån av tid tog emot anorektiska patienter, oftast i öppen vård, ibland för inläggning på psykiatrisk slutenvårdsavdelning.

Situationen blev till slut nästan övermäktig för patientföreningen, som dignade under alla telefonsamtal och böner om hjälp. Med ekonomisk hjälp från Folksam 1987 bildade Madeleine Mesterton, gestaltterapeut, Karin Enzell, vuxenpsykiater, Gisela van der Ster- då dietist, numera doktor medicinsk vetenskap, och psykolog Beyla Toh den stiftelse, som det kändes naturligt att efter Madeleine kalla för Mestertonska Stiftelsen. Vår intention var att kunna erbjuda öppenvård alt. behandlingshem, men innan vi hann realisera dessa planer blev ätstörningsvården under 1990-talet kraftigt utbyggd.

 År 1994 fick vi en mindre donation, som gjorde att vi kunde bedriva viss verksamhet och år 2004 kom en större donation, med vars hjälp vi sedan dess haft möjlighet att fördela visst ekonomiskt stöd till behövande

Styrelsen i Mestertonska Stiftelsen består av:

Ordf:             Sara Moum                    Förläggare, författare

Sekr:             Gisela van der Ster        Leg. Dietist, Dr Med. Vet

Kassör:          Jennie Witte Hernæs     Leg. Dietist

Ledamot:       Ulrika Talenti                Kognitiv terapeut