Vem kan söka bidrag.

Mestertonska Stiftelsen ger genom Ulla o Vallis Holmstedts Stiftelse bidrag till stöd och behandling av ätstörningssjukdomar.

Som underlag för bedömning behöver stiftelsen en redogörelse för vilka symptom du har samt ett undertecknat utlåtande från läkare, terapeut eller annan behandlare.

Ansökan skickas med e-post.
Observera att intyg etc. kan skannas in och bifogas som bilaga eller skickas med vanlig post.

Vidare krävs en redogörelse av din, alternativt hushållets, ekonomi.

Den som beviljas bidrag från Ulla och Vallis Holmstedts Stiftelse är skyldig att inom ett år lämna en skriftlig redogörelse för hur den erhållna summan har använts.

Till detta ska bifogas kopia på kvitton och, i förekommande fall, behandlares namn och adress.

Se "Ansökningshandlingar - Info" för detaljer.

Observera:
Bidrag kan endast lämnas till planerat stöd eller behandling
- inte redan genomförd sådan.

Bidrag kan ej sökas för behandlingshem eller tandvård.