Ulla o Vallis Holmstedts Stiftelse

Ulla o Vallis Holmstedt hade en dotter, Christine, som led av ätstörningar.

De beslöt senare att ge en donation till Mestertonska Stiftelsen med uppgift att donationens avkastning skulle användas till bidrag för stöd och behandling av ätstörningar.

Styrelsen för Mestertonska Stiftelsen beslöt därvid att skapa en särskild stiftelse i donatorernas namn.

Mestertonska stiftelsen förvaltar sedan 2004 Ulla och Vallis Holmstedts Stiftelse och beslutar om utdelning av bidrag i dess namn.

 

Förvaltaren, tillika styrelse i Mestertonska Stiftelsen utgörs av:

Ordf:             Madeleine Mesterton     Dipl. Gestaltterapeut

Sekr:             Gisela van der Ster        Dietist, Dr Med. Vet

Kassör:          Oliver Bjerström            Organisationskonsult

Ledamot:       Ulrika Talenti                 Kognitiv terapeut

Ledamot        Sara Moum                     Förläggare, författare