Ulla o Vallis Holmstedts Stiftelse

Ulla o Vallis Holmstedt hade en dotter, Christine, som led av ätstörningar.

De beslöt senare att ge en donation till Mestertonska Stiftelsen med uppgift att donationens avkastning skulle användas till bidrag för stöd och behandling av ätstörningar.

Styrelsen för Mestertonska Stiftelsen beslöt därvid att skapa en särskild stiftelse i donatorernas namn.

Mestertonska stiftelsen förvaltar sedan 2004 Ulla och Vallis Holmstedts Stiftelse och beslutar om utdelning av bidrag i dess namn.

 

Förvaltaren, tillika styrelse i Mestertonska Stiftelsen utgörs av:

Ordf:             Sara Moum                    Förläggare, författare

Sekr:             Gisela van der Ster        Leg. Dietist, Dr Med. Vet

Kassör:          Jennie Witte Hernæs     Leg. Dietist

Ledamot:       Ulrika Talenti                Kognitiv terapeut